Telephone: 01792 893 682 Rhif FFon: 01792 893682

Fax: 01792 229 398  Rhif Fax: 01792 229398

E-mail: treuchaf.primaryschool@swansea-edunet.gov.uk 

E-bost: treuchaf.primaryschool@swansea-edunet.gov.uk

Address: Heol Cae-Ty-Newydd, Loughor, Swansea. SA4 6QB

Cyferiad: Heol Cae Ty Newydd Lwchwr, Abertawe SA4 6QB